KIM THINH CORP - LOSTWAX SỐ 1 VIỆT NAM

  • slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image

Tin Tức

Lost Wax Casting

Định nghĩa đúc mẫu chảy ( Lost Wax Casting) là gì ?.

Đúc mẫu chảy (Lost Wax Casting) có nghĩa là làm mất đi lượng  sáp (WAX) như tên của nó (LOST).

Phương thức sản xuất.

1. Sử dụng sáp (sáp) để làm nguyên mẫu sản phẩm.

2. Tạo khuôn rắn bằng cát bao phủ lên sản phẩm sáp.

3. Nung khuôn  (làm tan chảy) sáp để tạo khoảng trống trong khuôn.

4. Đổ vật liệu (kim loại nóng chảy) vào khuôn .

Đặc trưng của sản phẩm đúc mẫu chảy .

1. Độ chính xác cao

Độ chính xác kích thước cao hơn đáng kể (khoảng ± 0,2) so với đúc thông thường .

2. Làm sạch bề mặt đúc .

Vì cấu trúc kim loại dày đặc, không có vấn đề với keo mạ.

3. Đáp ứng với các hình dạng phức tạp .

Bên ngoài tương ứng với hình dạng phức tạp bên trong.

Bằng cách tích hợp các sản phẩm hàn và lắp ráp .

Tăng cường sức mạnh và giảm chi phí .

Giới thiệu quy trình Đúc:

Danh sách vật liệu Đúc:Các tin khác

Copyright © 2016 Kim Thịnh - Web Design by Nina.vn