KIM THINH CORP - LOSTWAX SỐ 1 VIỆT NAM

  • slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image

Tin Tức

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG:

Ngày Đăng : 13/07/2021 - 1:22 PM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CP SX KIM THỊNH

KIM THỊNH CORP - PHÁT QUÀ VÀ ĐỒNG PHỤC CHO CÔNG NHÂN VIÊN

Ngày Đăng : 09/04/2021 - 7:48 PM

Qua quá trình đồng hành và phát triển Kim Thịnh luôn chăm lo đời sáng cũng như..

Lost Wax Casting

Ngày Đăng : 26/03/2021 - 4:39 PM

Đúc mẫu chảy (Lost Wax Casting) có nghĩa là làm mất đi lượng sáp (WAX) như tên..

LOST WAX VIỆT NAM

Ngày Đăng : 04/12/2017 - 1:41 PM

Kim Thinh - Kim Thinh Corp. - specialist in metal casting: is one of 10 companies specialized in..

Copyright © 2016 Kim Thịnh - Web Design by Nina.vn