KIM THINH CORP - LOSTWAX SỐ 1 VIỆT NAM

  • slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image

Giới Thiệu

Chứng nhận ISO 9001

Ngày Đăng : 26/01/2021 - 11:45 AM

 

Công ty cổ phần sản xuất Kim Thịnh là một trong những công ty..

Welcome To KIM THỊNH

Ngày Đăng : 15/12/2017 - 2:04 PM

Công ty cổ phần sản xuất Kim Thịnh là một trong những công ty chuyên đúc kim..

Lost wax Việt Nam

Ngày Đăng : 19/12/2017 - 11:01 AM

Với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại được đầu tư đồng bộ..

Quy trình đúc mẫu chảy

Ngày Đăng : 20/12/2017 - 9:38 AM

Công ty Kim Thịnh - Kim Thịnh Corp – chuyên gia công đúc kim loại: Là một trong..

Copyright © 2016 Kim Thịnh - Web Design by Nina.vn