KIM THINH CORP - LOSTWAX SỐ 1 VIỆT NAM

  • slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image

Đúc mẫu chảy

Quy trình Đúc mẫu chảy tại Kim Thịnh Corp

​1. Tạo mẫu sáp: Lấy chi tiết ra khỏi khuôn. 

2. Ráp nhánh tạo chùm: Gắn chi tiết lên nhánh
3. Tạo khuôn nguyên chịu lửa (tạo lớp vỏ khuôn) : Tùy vào chi tiết lớn nhỏ mà vỏ tạo từ 4 đến 8 lớp
4. Hấp chùm lấy sáp: Lấy sáp ra khỏi vỏ tạo lòng khuôn.
5. Đốt cháy chùm mẫu (nung chùm vỏ khuôn):
6. Đúc rót thép:
7. Dỡ khuôn đúc:
8. Cắt chùm tách chi tiết:
9.Bắn cát làm sạch chi tiết: Quay bi làm sạch bề mặt chi tiết
10. Tẩy hóa làm trắng chi tiết:
11. Kiểm thành phẩm đóng gói: Kiểm hàng, đo đạc và đóng gói

Copyright © 2016 Kim Thịnh - Web Design by Nina.vn